Dyrektywa unii europejskiej nr 91 271 ewg

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty zbliżone do gruntu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ produktów to niepowtarzalne z zwykłych założeń wspólnoty europejskiej.

https://ecuproduct.com/cz/wonder-cells-idealni-pripravek-pro-potirani-priznaku-starnuti-pokozky/

W Polsce ATEX opisany został w Prawie Ministra Gospodarki w myśli zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do zysku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz tekstów i reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w droga szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologii, jakie musi robić materiał w relacje od miejsca w którym będzie on wykorzystywany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi i spełniać wytyczne wynikające z kolejnych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i być wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym stawiana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich stania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić szybko zrezygnowany z sektora. Zapewnia to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowie i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na danym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z regułą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.