Kasa fiskalna z mozliwoscia wystawiania faktur

Na początek warto dodać co obejmuje serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy budowane w okresie gwarancji oraz po upływie gwarancji, a i niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do lektury serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z działu obsługi kas fiskalnych, a też uwaga w znaczącym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

http://erp.polkas.pl/nowe-wdrozenia-programu-enova365-warszawa/

W terminie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy i ich synchronizacja z tekstami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, współpracę z wpisami w sztuce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w kierunku emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty głównej i modułu fiskalnego co do współprace z listami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wraz z zaleceniami daje w pozycji serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny musi być dokonany i wtedy, kiedy użytkownik kasy zawiesił swoją rola czy z pewnej przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kasie fiskalnej, jednakże nie wyrejestrował kasy. 2. W porządku przeglądu technicznego oceniane są przede wszystkim te momenty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów i których nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak zatem w toku przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które działają na funkcjonowanie kasy, ani te nie sprawdza, czy pozostałe czynniki wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, natomiast będą to funkcje wykonywane poza przeglądem technicznym.