Kasa fiskalna zagan

Na polu Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które powodują do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i domów, natomiast nie rzadko i do utraty dobrego życia. Do wybuchu może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest tworzona, robiona i składowana w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową jest zazwyczaj w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Zgód Europejskiej, a branego w towarzystwie podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty zdobycia w utrzymanie dyrektywy ATEX każde tego typu urządzenia muszą umieć certyfikat ATEX dodatkowo być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do zastosowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób siedzących w tłu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest stosowana do sprzętów posiadających własne źródło zapłonu, bowiem w ich przypadku istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i ogromniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest aktywnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wypływających z zajęcia się temu przepisowi można nazwać:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla zatrudnionych w interesach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuki, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do zakupu handlowego na obszarze Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny rzeczy oraz osób dorosłych.