Odpylacz filtracyjny workowy

Odpylacze to prawdopodobnie sama spośród największych grup urządzeń przemysłowych. Dzięki wysokiemu asortymentowi zastosowania mogą one odpylać w technologia mechaniczny, przez organizm przedmuchowy a za pomocą sprężonego powietrza. Industrial dust collectors to odpylacze, które znajdują swoje zastosowanie praktycznie w wszystkiej gałęzi przemysłu, w której stanowi kłopot z zanieczyszczonym powietrzem powstającym w procesie produkcyjnym.

Black Mask

Niezwykle ciekawe to odpylacze tzw.modułowe, które przydatne są szczególnie w sfery drzewnej i meblarskiej, doskonale wykonują swoją pracę i przy odciągu różnych rodzajów pyłów, np. tworzyw sztucznych, makulatury itp. Firmy wytwarzające te urządzenia korzystają w domowej ofercie zarówno duże jednostki potrafiące obsługiwać całe hale produkcyjne, jak także delikatne porcje stacjonarne używane indywidualnie dla danych maszyn. Odpylacze przemysłowe niewielkich gabarytów (tzw. kartridżowe) to następny rodzaj tych części, o których powinien napisać. Mimo stosunkowo małych rozmiarów cechują się wielką powierzchnią filtracyjną. Świetnie kontrolują się w sztuce przy cienkich i drobnych pyłach. Podobnie jak odpylacze kasetonowe, pracujące przy niskim stężeniu pyłów. Urządzenia większe (np. cyklony) znajdują zastosowanie zwłaszcza w technologiach, w których stoi znaczna część pyłów erozyjnych, np. w energetyce, przy produkcji sypkich materiałów budowlanych, w przemyśle koksowniczym, odlewniczym, węglowym itp. Mogą one pomagać w sferze wybuchowej, co świadczy, iż są wykonane zgodnie z regułą ATEX. Główne wykonania to pyły, trociny, wióry z obróbki drewna, pył szlifierski z opiłkami innych materiałów, tzw. mgła olejowa, dymy spawalnicze, itp. Najnowsze odpylacze filtracyjne o modułowej konstrukcji, ukazują się mocną sylwetką i wielofunkcyjnością. Istnieje możliwości łączenia różnych formie jeśli chodzi o ich obsługę, sposób opróżniania oraz oczyszczania rękawów filtracyjnych. Odpylacze przemysłowe pełnią dużą rolę: pozwalają utrzymać na gruncie hali produkcyjnej pokój i higiena, zaś w terminie zimowym w sposobie recyrkulacyjnym odzyskać ciepłe powietrze.