Program matematyczny za darmo

W obecnych czasach, w kontrakcie z bardzo błyskawicznym rozwojem nowoczesnych metod komputerowych MES (metoda elementów skończonych) szybko stała się bardzo praktycznym narzędziem analizy numerycznej różnorodnych konstrukcji. Modelowanie MES znalazło dużo ważne zastosowanie praktycznie we wszystkich nowych obszarach inżynierskich także w matematyce stosowanej. Najprościej rzecz mówiąc MES, jest skomplikowaną metodą rozwiązania równań różniczkowych i cząstkowych (po wcześniejszej dyskretyzacji w dobrej przestrzeni).

Czym jest MES Metoda elementów skończonych, więc w chwili tej jedna spośród najtańszych, komputerowych metod wyznaczania naprężenia, uogólnionych sił, odkształceń oraz przemieszczeń w badanych konstrukcjach. Modelowanie MES opiera się na układzie organizmu na skończoną liczbę elementów skończonych. W sektorze każdego poszczególnego elementu można robić pewnych aproksymacji, a całe niewiadome (głównie przemieszczenia) prezentowane są przez specjalną funkcję interpolacyjną, za pomocą wartości samych prac w zamkniętej liczbie punków (zwanych potocznie węzłami).

Zastosowanie modelowania MES W dzisiejszych czasach za pomocą metody MES sprawdza się wytrzymałość konstrukcji, naprężenia, przemieszczenia oraz symulację wszelkich odkształceń. W mechanice komputerowej (CAE) za pomocą tej metody można badać i przepływ ciepła oraz przepływ cieczy. Metoda MES idealnie przydaje się zarówno do poszukiwania dynamiki, statyki maszyn, kinematyki oraz oddziaływania magnetostatycznego, elektromagnetycznego i elektrostatycznego. Modelowanie MES prawdopodobnie być osiągane w 2D (przestrzeni dwuwymiarowej), gdzie dyskretyzacja wiąże się przeważnie do podziału konkretnego działu na trójkąty. Dzięki takiej formie możemy liczyć wartości, które pojawiają się w zestawu danego programu. W drodze tejże są jednak dobre ograniczenia o których należy mieć.

Największe zalety i zalety metody MES Największą wartością MES jest niewątpliwie możliwość uzyskania dobrych wyników nawet dla bardzo niebezpiecznych kształtów, dla których niezwykle niestety było aby przeprowadzić zwykłe obliczenia analityczne. W działalności oznacza to, że poszczególne zagadnienia mogą stanowić odtwarzane w pamięci komputera, bez potrzeby budowania kosztownych prototypów. Taki proces w znacznie trudnym stopniu ułatwia cały proces projektowania. Podział badanego obszaru na jeszcze to mniejsze elementy, skutkuje dokładniejszymi wynikami obliczeń. Należy pamiętać też a o tym, iż jest ostatnie odkupione znacznie większym zapotrzebowaniem na miara obliczeniową nowoczesnych komputerów. Pamiętać należy również a o tym, że w takim wypadku, należy poważnie brać się oraz z wszelkimi błędami obliczeń, które wychodzą z częstych przybliżeń przetwarzanych wartości. Jeżeli badany obszar wykonywać będzie się z kilkuset tysięcy nowych elementów, jakie potrafią nieliniowe właściwości, zatem w takiej formy obliczanie wymaga być właśnie modyfikowane w kolejnych iteracjach, dzięki czemu końcowe rozwiązanie będzie ważne.