Strefa zagrozenia wybuchem przepisy

Do wybuchu może dotrzeć wyłącznie w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka jest z normy w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także sporo innych, gdzie ustalają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie i posiadały wielką trudność w współpracy towarów, postanowiono je ujednolicić, przychodząc na urządzeniach chodzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co toż są oznaczenia ATEX? Pod tą marką kładą się szczegółowe wymagania, znane w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać wszystek produkt, przeznaczony do wykorzystywania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi podstawami, mogą być regulowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie mogą one ale być niezgodne z umowami unijnymi też nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie przeznaczone do produkcji w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie dobre ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. I właśnie: Producent poprzez postawienie na materiale oznaczenia CE deklaruje, iż materiał ten spełnia pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których mówi zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o sposobie zagrożenia, kiedy oraz jego intensywności: - strefa gazów, cieczy oraz ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - siła Natomiast toż dania dedykowane do roboty w kopalniach, - grupa II to dania przeznaczone do pracy na wielkości w polach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia i siły na trafienia. Na tył jest dana grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może działać urządzenie. Jakie są korzyści płynące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w interesach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w pracy, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.