Technologia gastronomii z towaroznawstwem

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego stanowiska jest faktem, którego ważnym końcem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w obszarze systemów ochronnych oraz urządzeń, które traktowane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede wszystkim określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a także sposoby wykazywania współprac z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa. Kluczową postać w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgodzie z zastrzeżeniami bezpieczeństwa. Zgodnie z informacją, jeżeli towar jest równorzędny z podstawą to zakłada się jego zgoda z prawdziwymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń oraz sposobów ochronnych łączonych w okolicach zagrożonych wybuchem wydobywają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach płynących z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z wymaganiami producent musi pamiętać o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesorium a style ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia oraz sposoby ochronne winnym być naprawdę skonstruowane, aby jak najlepiej zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym stanowić zakładane ze nauką wiedzy technicznej. I stronie i podzespoły urządzeń muszą pracować bezpiecznie i razem z informacją producenta. Wszystkie urządzenie, system ochronny i aparatura powinno być oznakowanie CE. Materiały stosowane do instalacje urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią stanowić łatwopalne. Między nimi i atmosferą nie mogą być żadne reakcje, które potrafiły wywołać potencjalny wybuch. Urządzenia a sposoby ochronne nie mogą doprowadzić uszkodzenia czy innych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w finale ich postępowania nie powstaną zbyt wielkie temperatury i promieniowanie. Nie potrafią działać zagrożeń elektrycznych też nie mogą wpływać sytuacji niebezpiecznych.