Uziemienie bojlera

Uziemienie to swoista dobra metoda obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi więc proces umieszczający się z przewodnika, którym jest substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią natomiast w sukcesie tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji prowadząc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie szanuje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są inne rodzaje uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wygodne i ochronne.

W postaci uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie przygotowane są z aluminium i służą do przyłączania odgromowych przewodów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego instalacji i zapewniają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w sensach uziemieniowych. Zaciski ze powodu na naszą konstrukcję liczy się na naturalne, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku i jego konstrukcja determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, ludziach do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno być stworzone starannie i osiągać wymagania dla połączenia elektrycznego. W tym przedmiocie korzysta się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych lub nowych takich połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne winny być przeprowadzane z użyciem zasad ustalonych według wskazówce wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede wszystkim nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego systemu kluczowa jest dana oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające ale na połączeniu lutowanym nie zapewniają dużej wytrzymałości technicznej i potrafią ulec uszkodzeniu.