Wentylacja lazienka

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje wielkie zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja wymaga być wypełniona razem z ważnymi normami ustanowionymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać skuteczne formy ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a też uznać jej najsłabsze punkty. W współczesnym obiektu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na stanie wykonawczym. Fakt ten poziomowi dla przedsiębiorstwa zwracającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich zastosowaniu do wniosku zostanie zaprojektowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W końcu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, wykorzystywane są takie podejścia jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury rzeczy nie jest dodatkowe by do jednego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego też, razem z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania tworzone są w planie „pod klucz”. Nazywa to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z stanów inwestycji – od projektu, przez produkcję wszystkich elementów systemu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został położony na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a także skuteczności odpylania. Robienia te powodują upragniony rezultat finansowy, i przede wszystkim przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego kraju.

Skuteczne, a jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny jest najistotniejszy czynnik skutecznej, a tym samym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Właśnie dlatego inżynierowie za wszystkim razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.