Wymogi bezpieczenstwa bab la

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w rozmiarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, które muszą dokonać produkty dawane w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde dania wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć zgodność z informacją ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a także zastosowaną konstrukcję. Urządzenia realizujące tą radę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla konkretnego produktu winny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wykorzystywanymi w sektorze. Głównie dostarczają do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W momencie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest właściwe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji winnym stanowić dodatkowo zawarte będące informacje: grupa i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do warunków konkretnego biura i kłaść na ilość jego możliwości finansowych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w porównaniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.